Horváth Róbert
Interneten elérhető írások

[Writings of Robert Horvath. Works in the Internet]
 

Tradíciók és ideák
[Traditions and Ideas]

About the Term “Traditional Authors”
Egy abszurdum és skandalum, ami nagy misztérium
A böjtről
A Critique of Against the Modern World by Mark Sedgwick [html] [pdf]
Az exoterizmus és az ezoterizmus
A hermetika és az alkímia szellemi érvényéről
A hősök kora
Indiai feljegyzések [könyv]
Az intellektus állásfoglalása — Jean Robin az UFO–kérdésről.
Szellemi állásfoglalás UFO–kérdésben: UFO–jelenség — Egy paródia
[két tanulmány együtt, pdf]

Az Istenség személyes és személyfeletti arculata: Iśvara és Nirguna Brahma
Isten-fogalmunk tökéletesítése
John L. Brockington — A szent fonál [pdf]
Létező, létezés, lét
A létszintek megkülönböztetése és hierarchiája
Marcus Aurelius bölcsességei kapcsán [pdf]
Mark Sedgwick Against the Modern World című könyvének kritikája
[html]
[doc] [pdf]

Matgioi és a Taoizmus kapcsán
Megjegyzések a jainizmusról [pdf]
A neoadvaita probléma [pdf]
René Guénon és Magyarország
Spiritualitás és intellektualitás
A szellem fogalma
A „távoli szerelem” metafizikája
A „távoli szerelem” — Transzcendentalizmus és immanentalizmus
A természetfelettiség
A tigrislovaglás szimbóluma
A „tradicionális szerzők” kifejezésről
Tradíció és ökológia [pdf]
A tudatosság fokozatai
Ungern-Sternberg és a buddhizmus [pdf]
A zarándok elbeszélései (recenzió) [pdf]
 
*
 
Művészetekről
[About Arts]

Az isteni megnyilvánulás a szuverenitás festője: Csontváry
John Tavener: Akathist of Thanksgiving [html] [doc]
A keleti és a japán szemlélet néhány sajátossága / Some features of the Eastern
and Japanese view of life and art) [pdf]

A Márványszirteken részlete elé
Szelényi Lajos 60 éves [html] [doc]
Szépség és fájdalom — Kép, irodalom, gondolat Goya, Blake és Kondor művészetében [pdf]
 
*
 
Ökológiai bölcselet
[Ecological Philosophy]

Bevezetés a tudatökológiába
Természet és természetfeletti viszonya különböző tradíciókban
Tradíció és ökológia
A tudatökológia alapelvei
 
*
 
Politikai írások
[Political Writings]

Alain de Benoist és a francia Új Jobboldal eszményeinek kritikája
Apolitikus volt-e Hamvas Béla?
Báró Feilitzsch Berthold
Carl Schmitt politikai teológiája kapcsán
Evola Magyarországon. Báró Julius Evola és a magyar arisztokrácia
Érdemek és végzetes tévedések: Alekszandr Dugin
Jean Robin, ki vagy?
A Kard, a Kereszt és a Korona — a Szent Birodalom
A konzervatív forradalom
Megjegyzések a „jobboldali anarchista” típusához
A nacionalizmus szellemi korrekciója
A nácizmus rejtett eredete — Recenzió Nicholas Goodrick–Clarke: A nácizmus okkult gyökerei c. könyvéről [pdf]
Napváros — a Város, ahol mi élünk
A nemzet ellenségei
Nyugat-Európa és Kelet-Európa
A politika funkciója Julius Evola életművében ( + recenziók) [pdf]
Recensione di Julius Evola sul fronte dell'Est
Szükséges állásfoglalás: jobboldaliság vagy baloldaliság
Tanítás nacionalistáknak
Ultrajobboldaliság mint metidealizmus I.
Ultrajobboldaliság mint metidealizmus II.
Ultrajobboldaliság mint metidealizmus III.
Az úgynevezett szervesek és a szervesség eredeti eszméje