Seyyed Hossein Nasr művei magyar nyelven

[Works of Seyyed Hossein Nasr in Hungarian]

 
 
A megjelenés időrendjében:
[In chronological order of publishing:]
 
A szúfizmus és az ember integrációja. [Sufism and the Integration of Man.] Ford. Ârya Mantra munkacsoport/Dráviczky Teodóra. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 1998, 47–51. o.
 
Az iszlám, a Hagyomány és a Nyugat. [Interview with Jay Kinney.] Ford. Baranyi Tibor Imre. Pannon Front, 15. sz. (Budapest, 1998), 25–30. o. Repr.: Valóság, 1998/2. sz. (Budapest) 117–123. o.
 
A szent újrafelfedezése: A tradíció újraélesztése. [The Rediscovery of the Sacred: The Revival of Tradition.] Ford. Baranyi Tibor Imre. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2000, 23–54. o.
 
Öntudat és tökéletes Önazonosság. [Self-Consciousness and Perfect Self-Identity.] Ford. Nagy Csaba. Axis Polaris, 1. sz. (Budapest, 2001), 29–36. o.
 
A szúfizmus hatása a tradicionális perzsa zenére. [The Influence of Sufism on Traditional Persian Music.] Ford. Nagy Csaba. Axis Polaris, 4. sz. (Budapest, 2003), 65–72. o.
Spiritualitás és tudomány – konvergencia vagy divergencia? [Spirituality and Science – Convergence or Divergence?] Ford. Virág László. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2003, 77–86. o.
 
Tradicionális kozmológia és modern tudomány. Interjú Seyyed Hossein Nasrral. 1–6. rész. [Traditional Cosmology and Modern Science.] Készítette Philip és Carol Zaleski. Ford. Csörgő Zoltán. Javaslap, 67–72. sz. (Budapest, 2003. július–december) 6–7, 6–7, 12–13, 11–12, 14–15. és 11–13. o.
 
A természet spirituális jelentése és jelentősége. [The Spiritual Significance of Nature.] Ford. Kocsi Lajos. Ars Naturae, 1–2. sz. (Szeged, 2010) 39–47. o.
 
Vallás és a természeti rend. [Religion and the Order of Nature. Extracts.] Ford. Umenhoffer István. Ars Naturae, 1–2. sz. (Szeged, 2010) 94–109. o.
 
Vallás és a környezeti válság. A környezeti válság spirituális dimenziói. [Religion and the Environmental Crisis.] Ford. Umenhoffer István. Ars Naturae, 1–2. sz. (Szeged, 2010) 94–109. o.