Horváth Róbert

A BÖJTRŐLFrivaldszky Bernadett / Medgyesi Zoltán riportja
Egy 20 perces interjúból az alábbi kb. 2 perc került adásba
Duna Televízió, 2003. március 5. Hamvazószerda
6 óra 12 perc

A böjt összetettebb és kiterjedtebb jelenség annál, mint ahogy általában a kereszténységből, a keresztény tradícióból megtanultuk. A böjt gyakorlatilag minden nagy tradicionális vallásban és a vallások mögött meglévő tradíciókban jelen van. Én személy szerint egy olyan irányzatnak a képviselője vagyok Magyarországon, amely ezekre a tradíciókra egyaránt, nagyjából egyforma érvénnyel tekint. Ennek nem valamiféle rossz értelemben vett modern ökumenizmus az alapja, hanem praktikusan az, hogy a különböző tradíciók ismeretével olyan ismeretek tárulnak fel számunkra, amivel a saját tradíciónkat, például a keresztény tradíciót sokkal mélyebben meg tudjuk érteni.

Úgy vélem, hogy ez a módszer, a különböző tradíciók figyelembe vétele, a különböző tradíciókban a böjt szerepének a figyelembe vétele meg tudja jobban világítani azt, hogy a kereszténységben a böjt egykor mit jelentett, hiszen nem jelenthetjük ki magunkról azt, hogy teljesen tudatában és ismeretében vagyunk annak, hogy a böjt valaha mi volt a kereszténységben. A böjt mögött nagy szellemi mélységek állnak, amivel nem vagyunk teljesen tisztában. Ahhoz, hogy ezt a mélységet megértsük, ahhoz célszerű figyelembe venni a többi tradíciót is, ellenségeskedés nélkül. Nem szabad egymás ellen fordítani a különböző tradíciókat, mert tapasztalataim szerint ezek ugyanarra a célra irányultak.

A kereszténység keretei közötti mélyen hívő ember igyekezett megtisztítani magát. Ma a böjttel kapcsolatban azt mondjuk, hogy elsősorban egy testi megtisztítás volt: nem vett magához bizonyos ételeket-italokat és ebből adódóan testileg megtisztította magát. Nem. A megtisztulás a régi keresztények felfogásában olyasmit jelentett, mint amikor egy edényt kitisztítottak, és annál fogva, hogy ez tiszta volt, áttetsző, és fénylett, annál fogva az isteni influenciák felülről sokkal tisztábban, sokkal könnyebben, akadálytalanabbul bele tudtak szállni. A keresztény ember egykor azért nem vett magához bizonyos ételeket, mert azáltal, hogy ezeket nem fogyasztotta, ehhez a kiüresített, kitisztított edényhez sokkal hasonlóbbá vált, és amikor ez kitisztítottá vált, abban a pillanatban felülről a szellemi befolyások, a szellemi influenciák, könnyebben bele tudtak hatolni.

Lejegyezte: Tóth Ferenc Tibor