Abd-al-Wahid Pallavicini művei magyar nyelven

[Works of Abdul Wahid Pallavicini in Hungarian]

Kelet és Nyugat. Negyven évvel René Guénon halála után. [East and West. Forty Years after the Death of René Guénon.] Ford. Dávid Andrea. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2003, 49–52. o.