László András művei

[Works of András László]

 
 

Témák szerint, a megjelenés időrendjében:
[According to classification of themes and in chronological order of publishing:]


1. METAFIZIKA ÉS ASZTROLÓGIA
2. TÖRTÉNELEM ÉS POLITIKA
3. INTERJÚK
4. MÉLTATÁSOK ÉS RECENZIÓK
5. FORDÍTÁSOK


1. METAFIZIKA ÉS ASZTROLÓGIA

1975

A mindenség fénye az emberben
A Körösi Csoma Sándor Intézet közleményei 7–8. sz. (IV. évf. 1–2. sz.) 11–55. o.
[Különlenyomatként is]

1978

Néhány szempont a Vajra-szimbolika megértéséhez
A Körösi Csoma Sándor Intézet Közleményei 23–24. sz. (VII. évf. 3–4. sz.) 88–90. o.

1990

Magyarország és az 1990. év mundán-asztrológiai megközelítés szerint
Kapu III. évf. 2. sz. 76–77. o.

1991

A házrendszerekről röviden
Radix. Magyar Asztrológusok Fóruma 2. sz. 61–89. o.

A Lét és a Tudat a metafizikai tradíció megvilágításában
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 2. sz. 2–13. o.

Ars poetica astrologica
Radix. Magyar Asztrológusok Fóruma 1. sz. 23–27. o.

Hatalom és uralom
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 4. sz. 6–14. o.

Kommentár két kommentárhoz [Kritika. Mireisz László: Felvezető Evolához. És Mireisz László: {Cím nélkül} ]
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 3. sz. 18–20. o.

Mi a metafizikai tradicionalitás?
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 1. sz. 2–9. o.

Okkultizmus és metafizika
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 3. sz. 21–25. o.

1992

A felbomlás erői
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 9. sz. 16–26. o.

A mindenség fénye az emberben. Anthrópokosmos gnóiétikos. 1. rész
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 7. sz. 2–17. o.

A mindenség fénye az emberben. Anthrópokosmos gnóiétikos. 2. rész
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 8. sz. 2–19. o.

A tizenkettes felosztású állatövekről
Radix. Magyar Asztrológusok Fóruma 3. sz. 19–27. o.

Az élet és a halál benső lényege
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 5. sz. 6–13. o.

Néhány szó a „New Age”-ről
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 6. sz. 18–22. o.

1993

A nap (dies) mint időtartam
Radix. Magyar Asztrológusok Fóruma 4. sz. 67–69. o.

A sokaság és az egység
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 13. sz. 19–25. o.

Az élet és az életfelettiség elve
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 12. sz. 20–27. o.

Az ember kozmikus és metafizikai eredete
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 14. sz. 2–8. o.

Hit és tudás
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 10. sz. 3–7. o.

Min alapul az asztrológia?
Radix. Magyar Asztrológusok Fóruma 4. sz. 11–16. o.

Test, lélek, szellem
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 11. sz. 22–27. o.

Utószó
René Guénon: A mennyiség uralma és az idők jelei. [Budapest], A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája, 246–250. o.

1994

A létezők értelme
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 18. sz. 29–35. o.

A metafizika, a tradíció és önmagam
Arkhé 1. sz. 99–104. o.

Előszó
Carl Gustav Jung: Az alkímiai konjunkció. Nyíregyháza, Könyvjelző Kiadó, 7–15. o.

Kultúra és szellemiség
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 17. sz. 40–47. o.

Megjegyzések az időbeliséggel kapcsolatban
Arkhé 2. sz. 75–80. o.

Tér – idő – substantia
Arkhé 2. sz. 23–30. o.

Utószó
Julius Evola: Út és Ige [A Princípiumnak és akciójának könyve (Tao te ching) és A jelenkori spiritualizmus arca és álarca]. [Budapest], A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája, 255–261. o.

1995

Māyā līlāčā – varázslat és játék
Arkhé 3. sz. 57–65. o.

Tradicionalitás és létszemlélet
Nyíregyháza, Kötet Kiadó. 308 oldal

Utószó
Kaczvinszky József: Kelet világossága. 3. kötet. Misztikus yoga. Nyíregyháza, Kötet
Kiadó, 361–369. o.

1996

A metafizika, a tradíció és önmagam
Arkhé 1. sz. [2., átdolgozott kiadás] 55–60. o.

Mi a metafizikai tradicionalitás?
Arkhé 1. sz. [2., átdolgozott kiadás] 35–46. o.

1997

Néhány szó a „New Age”-ről. Összegzés
Hunnia. A magyar szellem önvédelme 96. sz. 31–32. o.

1998

Előszó a magyar kiadáshoz
A nyílegyenes ösvény. Ramana Maharsi tanításai. Budapest, Stella Maris Kiadó,
11–19. o.

Hatalom és uralom
Sacrum Imperium 3. sz. 9–15. o.

Tantrikus yoga
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 117–130. o.

1999

A lovagi út
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 135–148. o.

A „sátánról”. Néhány megjegyzés a satanicitas (diabolicitas) mibenlétéről
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 193–200. o.

2000

A „Desuperadvisor” előrebocsátott megjegyzései
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 1. sz. 5–6. o.

A filozófiáról és a szólipszizmusról
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 3. sz. 5–10. o.

A metaphysica-i realificatio regularitas-a és irregularitas-a
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 3. sz. 79–86. o.

A metaphysico-traditionalis szemlélet leglényegibb doktrinális posztulációi
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 4. sz. 5–9. o.

A sokféle alanyiságról
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 2. sz. 19–22. o.

Criteria traditionalitatis
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 1. sz. 7–14. o.

Halál és halhatatlanság
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 79–88. o.

Néhány megjegyzés a halállal és a halál utáni állapotokkal kapcsolatban
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 219–226. o.

Solum Ipsum. Metafizikai aforizmák. Szerk. Buji Ferenc
Nyíregyháza, Kötet Kiadó. 190 oldal

Traditio et traditionalitas – antitraditio et antitraditionalitas
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 2. sz. 5–14. o.

Utószó
Gaston Georgel: Az emberiség négy korszaka. A kozmikus ciklusok tradicionális doktrínájának bemutatása. Budapest, Stella Maris Kiadó, 315–320. o.

2001

Megjegyzések a moralitásról
Sacrum Imperium 8. sz. 29–30. o.

Néhány bevezető megjegyzés az alkímia fogalmi alapismeretéhez [Bevezetés]
Rosarium philosophorum. A filozófusok rózsakertje. Budapest, Arcticus Kiadó, 5–12. o.

Néhány észrevétel az emberi élet időbeli tagoltságát illetően
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 129–136. o.

Néhány megjegyzés a szolipszizmussal kapcsolatban
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 217–224. o.

Tradíció és jelenkor
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 9–14. o.

2002

A metafizikai megvalósítás regularitása és lényege
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 251–255. o.

A tantra tradíciója
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 65–73. o.

Hatalom és uralom
Sacrum Imperium 1–6. sz. 49–54. o.

Szemlélődés és cselekvés
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 127–134. o.

2003

A metafizikai tradicionalitás és a vallások
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 39–48. o.

A samskrta szavak átírásáról
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 5. sz. 100–102. o.

Ember, társadalom, állam
Északi Korona 1. sz. 10–15. o.

Māyā és līlā
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 5. sz. 24–31. o.

Megjegyzések a buddhizmus néhány alapvető doktrínájáról és ezek összefüggéseiről a yoga-irányzatokkal
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 5. sz. 13–20. o.

Megszűnő állam, megszűnő társadalom, megszűnő ember
Északi Korona 2. sz. 30–35. o.

Néhány megjegyzés a beavatással és a beavathatósággal kapcsolatban
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 199–204. o.

2004

A mindenség fénye az emberben
Érpatak, Sophia Perennis Kiadó. 91 oldal

Az ’askēsis gnoĭētikē mibenléte és alapja
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 6. sz. 69–76. o.

Megvalósítás és mágia
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 229–236. o.

Mi a metafizikai tradicionalitás?
A Metafizikai Hagyomány. Debrecen, Centrum Traditionis Metaphysicæ, 2–9. o.

Viatio et deviatio
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 47–52. o.

2005

Előszó
Erdei Zoltán: Antispiritualitás és modern „ezotéria”. Debrecen, Kvintesszencia Kiadó, 5–6. o.

Néhány észrevétel a saguna, a nirguna és az atisagunatinirguna, valamint Brahma(n) és a királyistenek egymáshoz való viszonyával összefüggő felfogások kapcsán
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 151–152. o.

Néhány észrevétel az acarya és a guru funkciójával kapcsolatos felfogásokról
Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve 61–62. o.

2006

A metafizikai megvalósítás regularitása és lényege
René Guénon: Beavatás és spirituális megvalósítás. Debrecen, Kvintesszencia Kiadó,
217–237. o.

Néhány megjegyzés a philosophiáról, a metaphilosophiáról és a solipsismusról
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 7. sz. 11–14. o.

[Thelos:] Néhány vázlatos megjegyzés a yoga-nak főként a yama, másodsorban a niyama fokozatával kapcsolatban
Kilépés a káoszból. Debrecen, Centrum Traditionis Metaphysicæ, 13–16. o.

2007

[André d’Arsène:] Kereszténység és hagyomány
Északi Korona 29–30. sz. 34–40. o.

Tradíció és metafizika. Kérdések és válaszok. Szerk. Horváth Róbert
Debrecen, Kvintesszencia Kiadó. 285 oldal

2009

Hamvas Béla és a tradicionalitás
Krízis és Karnevál. Hamvas Béla emlékezete. Szerk. Ambrus Lajos. Budapest, Nap Kiadó /Emlékezet/, 201–208. o.

2010

Megjegyzések a buddhizmus néhány alapvető doktrínájáról és ezek összefüggéseiről a yoga-irányzatokkal
Dharma-karma. Tisztelgő kötet Mireisz László 60. születésnapjára. Szerk. Jeszeniczky Ildikó és Csörgő Zoltán. Budapest, Harmadik Évezred Kiadó – Ganapati Kiadó, 205–215. o.

2. TÖRTÉNELEM ÉS POLITIKA

1989

[Ataraktos:] Vértanúk és álvértanúk
Út és cél. A Hungarista Mozgalom lapja XLI. évf. 5. sz. 3–6. o.
Pannon Front 28. sz. (VI. évf. 4. sz.) 10–12. o.

1990

Néhány megjegyzés a magyar királyok szent koronájával kapcsolatban
Zománc. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely 1989–1990, 25–28. o.

1993

A szellem, a jobboldaliság és a Tradíció
Hunnia. A magyar szellem önvédelme 43. sz. 19–25. o.

Jobboldaliság és ’Pan-Europa’-eszme
Hunnia. A magyar szellem önvédelme 41. sz. 27–29. o.

Jobboldaliság és nacionalizmus
Hunnia. A magyar szellem önvédelme 46. sz. 42–46. o.

Néhány megjegyzés szuverenitásunk kérdéseiről
Hunnia. A magyar szellem önvédelme 42. sz. 40–42. o.

Szélsőjobboldaliság és ultrajobboldaliság
Hunnia. A magyar szellem önvédelme 40. sz. 27–31. o.

1994

Európa szellemi missziója
Őshagyomány. Tradicionális szellemi műhely 16. sz. 33–40. o.

1995

A jobboldaliság kritériumai
Pannon Front 3. sz. (I. évf. 3. sz.) 9–12. o.

Vázlatok Magyarország ötvenéves megalázottságának kapcsán
Hunnia. A magyar szellem önvédelme 64. sz. 25–28. o.

1997

Jobboldali észrevételek és megjegyzések
Pannon Front 9. sz. (III. évf. 1. sz.) 3–5. o.

Jobboldaliság és Pán-Európa eszme
Sacrum Imperium 1. sz. 13–16. o.

Sacrum Imperium
Sacrum Imperium 1. sz. 3–5. o.

1998

Néhány megjegyzés 1848/1849 értékelésével kapcsolatban
Pannon Front 14. sz. (IV. évf. 2. sz.) 3–5. o.

Néhány megjegyzés a metaphysico-traditionalis létszemlélet és az ultradextroconservativ világnézet egymáshoz való viszonyáról
Sacrum Imperium 3. sz. 3–8. o.

Néhány megjegyzés az államforma és az államforma érvényesülésének a kérdésköréről Magyarország vonatkozásában
Sacrum Imperium 4. sz. 3–7. o.

Szempontok 1848/1849 megítélését illetően
Sacrum Imperium 2. sz. 3–6. o.

1999

A jobboldal megkísértései
Pannon Front 24. sz. (V. évf. 6. sz.) 3–6. o.

Az ultradextrokonzervativitás viszonya a politikai és szociális naivitáshoz
Sacrum Imperium 5–6. sz. 3–6. o.

Metafizikai spiritualitás – Metapoliticitás – Politicitás – Apoliticitás
Pannon Front 24. sz. (V. évf. 6. sz.) 7–9. o.

Néhány megjegyzés Metternich herceg kancellár alakjáról
Sacrum Imperium 5–6. sz. 7–13. o.

2000

A magyar királyok Szent Koronájáról
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert – László András: Kard, kereszt, korona. Tradicionális tanulmányok a magyarságról. Debrecen, „Lux Mundi”, 11–19. o.

Az államforma és az államforma érvényesülésének a kérdésköréről Magyarország vonatkozásában
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert – László András: Kard, kereszt, korona. Tradicionális tanulmányok a magyarságról. Debrecen, „Lux Mundi”, 87–96. o.

Jobboldali megjegyzések
Pannon Front 27. sz. (VI. évf. 3. sz.) 7–9. o.

Kard, kereszt, korona. Tradicionális tanulmányok a magyarságról.
Szerk. Baranyi Tibor Imre [Közösen Baranyi Tibor Imrével és Horváth Róberttel]
Debrecen, „Lux Mundi”. 121 oldal

Néhány megjegyzés a történelmi-politikai háttérerőkről
Pannon Front 30. sz. (VI. évf. 6. sz.) 25–30. o.

Szálasi Ferenc Hungarizmusa és a tradicionális ultrajobboldali ultrakonzervativitás
Pannon Front 25. sz. (VI. évf. 1. sz.) 3–15. o.

Szuverenitásunk kérdéseiről
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert – László András: Kard, kereszt, korona. Tradicionális tanulmányok a magyarságról. Debrecen, „Lux Mundi”, 79–85. o.

2001

1848/1849–1968: A magyarországi forradalmi lázadástól és belháborútól a „Kiegyezésig”
Pannon Front 32. sz. (VII. évf. 2. sz.) 3–9. o.

A XX. század kezdetének meghatározó történelmi mozgásai Európában és Magyarországon
Pannon Front 36. sz. (VII. évf. 6. sz.) 14–20. o.

A történelmi krízisek végső fázisának kezdete
Pannon Front 35. sz. (VII. évf. 5. sz.) 10–17. o.

Elemzések az 1514–1541-es időszak kapcsán
Pannon Front 33. sz. (VII. évf. 3. sz.) 16–22. o.

„Extremo-Chauvinismus Pseudoccultisticus Hungaricus”
Sacrum Imperium 8. sz. 3–6. o.

Julius Jakob Freiherr von Haynau értékelése az 1848–49-es forradalmi lázadás és
belháború okozta zavarok, valamint azok konszolidálása kapcsán
Pannon Front 35. sz. (VII. évf. 5. sz.) 3–6. o.

Lázadások évszázada. Bocskai, Bethlen, Thököly, Rákóczi
Pannon Front 34. sz. (VII. évf. 4. sz.) 17–23. o.

Megjegyzések a magyar királysági államforma viszontagságairól
Sacrum Imperium 7. sz. 8–13. o.

Néhány megjegyzés a sötét történelmi-politikai háttérerők milyenségéről és szerepéről
Sacrum Imperium 10. sz. 9–15. o.

Néhány megjegyzés Bárdossy László esetleges rehabilitációjával kapcsolatban
Pannon Front 34. sz. (VII. évf. 4. sz.) 24–26. o.

Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről
Pannon Front 31. sz. (VII. évf. 1. sz.) 36–41. o.

Szálasi Ferenc Hungarizmusa és a tradicionális ultrajobboldali ultrakonzervativitás
Hungarizmus és intellektus. Válogatott tanulmányok. Budapest, Nemzetek Európája
Kiadó, 31–64. o.

Szellem, jobboldaliság, Tradíció
Sacrum Imperium 7. sz. 3–8. o.

2002

Az ultradextrokonzervativitás viszonya a politikai és szociális naivitáshoz
Sacrum Imperium 1–6. sz. 95–97. o.

Jobboldaliság és Pán-Európa eszme
Sacrum Imperium 1–6. sz. 13–16. o.

Néhány megjegyzés a nemzetiszocializmusok szellemi hátteréről
Sacrum Imperium 9. sz. 8–14. o.

Néhány megjegyzés a metaphysico-traditionalis létszemlélet és az ultradextroconservativ világnézet egymáshoz való viszonyáról
Sacrum Imperium 1–6. sz. 45–49. o.

Néhány megjegyzés az államforma és az államforma érvényesülésének a kérdésköréről Magyarország vonatkozásában
Sacrum Imperium 1–6. sz. 69–72. o.

Néhány megjegyzés Metternich herceg kancellár alakjáról
Sacrum Imperium 1–6. sz. 98–102. o.

Sacrum Imperium
Sacrum Imperium 1–6. sz. 5–7. o.

Szempontok 1848/1849 megítélését illetően
Sacrum Imperium 1–6. sz. 27–29. o.

2003

A democratia mint a dæmonocratia előfoka
Északi Korona 6. sz. 27–33. o.

A magyarországi kommunizmus genezise. Adalékok Magyarország 1945 és 1956 közötti történelméhez
Északi Korona 4. sz. 31–39. o.

Az aryaság vonatkozásairól, rátekintéssel a magyarság helyzetére
Sacrum Imperium 11. sz. 10–16. o.

Imperium traditionale – Res publica hodierna
Északi Korona 5. sz. 20–24. o.

Konzerváció és tradíció
Északi Korona 3. sz. 8–13. o.

Néhány megjegyzés a restauráció jelenkori lehetőségéről és ezzel kapcsolatos igényeinkről
Északi Korona 1. sz. 52–54. o.

Néhány megjegyzés a világpolitikai konspiráció-feltételezések jogosultságáról és jogosulatlanságáról
Északi Korona 2. sz. 47–50. o.

Néhány megjegyzés a zsidóságról és a zsidóságnak a szabadkőművességgel való összefonódásáról
Sacrum Imperium 11. sz. 31–34. o.

2004

A harc és a küzdelem metafizikai alapjai az uralom és hatalom vonatkozásában
Északi Korona 10. sz. 42–45. o.

Az individualitás és a szocialitás viszonya
Északi Korona 8. sz. 23–27. o.

Civitas Dei – Civitas Diaboli. Megjegyzések a földi-profán életen túl nem mutató politikai orientáció elégtelenségeiről
Északi Korona 7. sz. 17–23. o.

Néhány megjegyzés az Európa-problematikát illetően
Északi Korona 12. sz. 37–38. o.

Néhány vázlatos megjegyzés ultradextro-konzervativizmusunk és a nemzetiszocialista irányulások egymáshoz való viszonyáról
Északi Korona 11. sz. 46–50. o.

Tradicionalitás az antitradicionalitás körében
Északi Korona 9. sz. 39–43. o.

2005

Antagonizmusok és törésvonalak
Északi Korona 18. sz. 5–8. o.

A szellemi elit politikai feladatairól
Északi Korona 15–16. sz. 21–23. o.

Néhány megjegyzés a II. világháború bevégződéséről
Északi Korona 15–16. sz. 53–54. o.

Néhány megjegyzés a Pan-Geonia-eszmével és a Ligamen Imperiale Pan-Geonianum esetleges lehetőségeivel kapcsolatban
Északi Korona 13. sz. 46–47. o.

Néhány megjegyzés a poszt-kommunista helyzet némely jellemvonására való rátekintés kapcsán
Északi Korona 15–16. sz. 45–46. o.

Néhány megjegyzés a reményekről és a reménytelenségről
Északi Korona 14. sz. 28–29. o.

2006

1956
Északi Korona 23. sz. 7–8. o.

József királyi főherceg – mint eszménykép
Északi Korona 19. sz. 13–14. o.

Megjegyzések némely – világnézetünkből következő – álláspontunkkal kapcsolatban
Északi Korona 24. sz. 46–48. o.

Néhány megjegyzés ultradextrokonzervativitásunkkal kapcsolatban
Északi Korona 21–22. sz. 74–76. o.
583

Szálasi Ferencre emlékezünk – mint ultradextrokonzervatívak
Északi Korona 20. sz. 7–8. o.

2007

Néhány megjegyzés a történetiségről és annak kimeneteléről államok és személyek vonatkozásában
Északi Korona 25. sz. 50–51. o.

Néhány megjegyzés helyzetünkre vonatkozó gondolataink kapcsán
Északi Korona 27–28. sz. 56–57. o.

Néhány vázlatos megjegyzés a magyar néplélek megnyilvánulásának némely – pozitív elismerésre-méltatlan – sajátosságáról
Északi Korona 26. sz. 55–56. o.

2009

1956
Északi Korona 31. sz. 50–62. o.

Emlékeztető
Északi Korona 31. sz. 5–6. o.


3. INTERJÚK

1992

Láng Zsuzsa: Reszkess, sötétség! [Rosszindulatú, meghamisított szöveg]
Európa Hírmagazin január 16. 56–58. o.

1995

B[ognár] J[ózsef]: Az ismeretlen filozófus. Beszélgetés Dr. László Andrással
Pannon Front 4. sz. (I. évf. 4. sz.) 8–12. o.

2000

Virág László: Néhány szó az ultrajobboldaliságról. Újabb beszélgetés dr. László Andrással
Pannon Front 29. sz. (VI. évf. 5. sz.) 16–21. o.

Virág László: Tradíció és hűtlenség. Beszélgetés dr. László András filozófussal
Magyar Fórum november 23. 16. o.

2001

Kalmár Csaba: Interjú dr. László Andrással
Para-nirvá-na? Buddhista elfolyóirat 4. sz. 11–17. o.

2002

Bosnyák Sándor: László András (teológus)
In memoriam Hamvas Béla. Visszaemlékezések Hamvas Bélára. [Budapest], Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 130–134. o.

2007

Gerlachfalvy-Hajós Réka: Egy vállaltan szélsőjobboldali, ultrakonzervatív ember. Beszélgetés dr. László Andrással
Magyar Jelen június 14. 12–13. o.


4. MÉLTATÁSOK ÉS RECENZIÓK

1994

Vasvári G. Pál: Akit visszaadtak az univerzumnak. Buddhista temetés a Pilisben
[Tudósítás L. T. Kalimurti Preyer Hugó temetéséről. A szertartást vezette: László András]
Pesti Riport július 14. 7. o.

1995

Németh László Levente: Lét és tradíció [Recenzió. László András: Tradicionalitás és létszemlélet]
Hajdú-Bihari Napló augusztus 9. 7. o.

1996

A[ldebaran] Z[oltán]: Opus Doctrinale [Recenzió. László András: Tradicionalitás és létszemlélet]
Pannon Front 8. sz. (II. évf. 4. sz.) 32. o.

1997

Mutti, Claudio: Budda a Budapest
Pagine Libere november–december, 60. o.

1999

Baranyi Tibor Imre: Dharmatantra Vajrasurya.
Pannon Front 24. sz. (V. évf. 6. sz.) 14–16. o.

Barti, Alexander: Der Philosoph András László. Fragmente aus einer wissenschaftlichen Arbeit
Pannon Front 24. sz. (V. évf. 6. sz.) 24–25. o.

Buji Ferenc: Magyarság és Tradíció
Pannon Front 24. sz. (V. évf. 6. sz.) 17–21. o.

Mutti, Claudio: András László
Heliodromos. Contributi per il fronte della Tradizione 15. sz. 69–70. o.

Szmorad Csaba: „Önmagam” metapolitikája. Dr. László András jelenléte a jelenkor spirituális életében
Pannon Front 24. sz. (V. évf. 6. sz.) 10–13. o.

Virág László: Dr. László András politikai nézeteinek koherenciája. Összefoglalás
Pannon Front 24. sz. (V. évf. 6. sz.) 22–23. o.

2000

Buji Ferenc: László András és a Metafizikai Tradicionalitás [Utószó]
László András: Solum Ipsum. Metafizikai aforizmák. Nyíregyháza, Kötet Kiadó, 157–190. o.

Virág László: Dr. László András: Solum Ipsum [Recenzió]
Axis Polaris. Tradicionális tanulmányok 1. sz. 81–82. o.


5. FORDÍTÁSOK

1981

[András László:] L’ére de la conscience déchue dans la corporéité
Bulletin intérieur du Centre d’Études Doctrinales Evola 228. sz. Ford. Kelemen Renée

1997

[András de László:] I diari de Ferenc Szálasi
Ferenc Szálasi: Diario dal carcere. Parma, Edizioni all’insegna del Veltro, 31–34. o. Ford. Claudio Mutti

[András de László:] La battaglia di Ferenc Szálasi
Ferenc Szálasi: Diario dal carcere. Parma, Edizioni all’insegna del Veltro, 83–100. o. Ford. Claudio Mutti

1999

[András László:] Postfazione [A Tradicionalitás és létszemlélet Utószavának fordítása]
Heliodromos. Contributi per il Fronte della Tradizione 15. sz. 70–71. o. [Fordító megnevezése nélkül]

2005

[András László:] Tradycja a antytradycja [Részlet a Solum Ipsum. Metafizikai aforizmákból]
Reakcjonista. Pismo Tradycjonalistycznej Prawicy 3. sz. Ford. Marek Rostkowski

2006

[László András:] Meditaţii [Néhány részlet a Solum Ipsum. Metafizikai aforizmákból]
Oriens. Studii Tradiţionale. René Guénon 1886–2006. Oradea, Aion, 223–226. o. Ford. Marian Zaha