sat-cit-ananda

John Levy művei magyar nyelven

[Works of John Levy in Hungarian]


Az ember mivolta a vedānta szerint. [The last four chapters of The Nature of Man According to Vedanta.] Ford. Virág László. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2005, 91–96. o.