Frithjof Schuon művei magyar nyelven

[Works of Frithjof Schuon in Hungarian]


 

A megjelenés időrendjében:
[In chronological order of publishing:]

 
Kereszténység. Liturgia a rögtönzések határán. [Extract from the Islam/Christianity.] Ford. Baranyi Tibor Imre. Őshagyomány, 10. sz. (Budapest, 1993) 29–35. o.

 
Az isteni tudás [Gnosis: The Divine Wisdom and the Esoterism as a Principle and a Way.] Ford. Gáspár Attila. S. l., s. d., Szigeti /Az Őshagyomány könyvei/.

 
Religio Perennis. [Religio Perennis.] Ford. Bódvai András. Arkhé, 1. sz. (Budapest, 1994), 21–27. o.


Isten hiposztatikus arcai. [Extract from the Survey of Metaphysics and Esoterism.] Ford. Bolvári Csaba. Arkhé, 1. sz. (Budapest, 1994), 79–86. o.

 
Az ősök tudománya, mítosza és jelentése. [Science, Myth, and the Meaning of the Ancestors.] Ford. Németh László Levente. Pendragon, 8. sz. (Debrecen, 1995) 66–74. o.

 
Az amerikai indiánok vallásai. A rézbőrű indiánok szent pipája. [The Religions of the American Indians. The Sacred Pipe of the Red Indians.] Ford. Németh László Levente. Őshagyomány, 18. sz. (Budapest, 1994. december) 36–40. o.

 
A tér-idő problémáról. [On the Problem of Space and Time.] Ford. Péter László. Arkhé, 2. sz. (Budapest, 1995), 15–17. o.

 
Néhány észrevétel a homokóra szimbolikájához. [Some Considerations to the Symbolism of Hourglass.] Ford. Péter László. Arkhé, 2. sz. (Budapest, 1995), 31–36. o.

 
A művészet princípiumai és kritériumai. [Priciples and Criteria of Art.] Ford. Németh László Levente. Arkhé, 3. sz. (Budapest, 1995), 49–56. o.


A zen igaz fényei. [Extract from the On the Tracks of Buddhism.] Ford. Némbara Norim frakció. In Julius Evola - Frithjof Schuon: Zen. A szamurájok vallása. Debrecen, 1996, Kvintesszencia Könyvek, 57–67. o.

 
A rasszok alkímiája. [Extract from the Castes and Races.] Ford. Baranyi Tibor Imre. Pannon Front, 14. sz. (Budapest, 1998) 22–24. o.

 
Indiai mester és a rézbőrű indián. [His Holiness and the Red Indian.] Ford. Horváth Bernadett. Pannon Front, 18. sz. (Budapest, 1998) 4–5. o.
 

A vallások transzcendens egysége: I. Fogalmi dimenziók. [Extract from The Transcendent Unity of Religions.] Ford. Baranyi Tibor Imre. Tradíció Évkönyv, (Debrecen) 1999, 9–14. o.

 
Kérdések és válaszok. [Questions and Answers.] Ford. Hársfalvy Annamária. Pannon Front, 34. sz. (Budapest, 2001) 35–37. o.

 
A Lét nyomai, avagy Isten bizonyítékai. [Extract from the Roots of the Human Conditions.] Ford. Nagy Csaba. Axis Polaris, 1. sz. (Budapest, 2001), 21–24. o.


A sokféle alanyiság rejtélye. [Extract from the Roots of the Human Conditions.] Ford. Nagy Csaba. Axis Polaris, 1. sz. (Budapest, 2001), 25–28. o.

 
Az emberi állapot gyökerei. [Roots of the Human Conditions and the Echoes of the Perennial Wisdom.] Ford. Nagy Csaba. Budapest, 2001, Arcticus /Libri Religionis/.

 
Válogatott versek. [Five Poems.] Ford. Király Liliom, Baranyi Tibor Imre. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2002, 185–188. o.

 
Atomizmus és teremtés. [Extract from the Islam/Christianity.] Ford. Gál Andrea. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2003, 125–129. o.

 
A szándékról. [On the Purpose.] Ford. Nagy Csaba. Axis Polaris, 5. sz. (Budapest, 2003), 60–66. o.

 
A vallások transzcendens egysége [The Transcendent Unity of Religions.] Ford. Bencze Tamás, Dávid Andrea és Nagy Csaba. Debrecen, 2005, Kvintesszencia

 
A szellemi mester mibenléte és szerepe. [Nature and Function of the Spiritual Master.] Ford. Gál Andrea. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2005, 53–60. o.

 
A Jagadguru és a rézbőrű indián. [The Jagadguru and the Red Indian.] Ford. Horváth Bernadett. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2005, 63–64. o.

 
Szufizmus. Fátyol és Kvintesszencia. [Sufism: Veil and Quintessence.] Ford. Czabán Katalin. Érpatak, 2006, Sophia Perennis Kiadó /Libri traditionis perennis/.