Jacques-Albert Cuttat művei magyar nyelven

[Works of Jacques-Albert Cuttat in Hungarian]

Keresztény tapasztalat és keleti spiritualitás. [Christian Experience and Oriental Spirituality.] Ford. Buji Ferenc. Őshagyomány, 11. sz. (Budapest, 1993) 52–59. o.