Apollo, Arthemis and Hermes

Christophe Levalois művei magyar nyelven

[Works of Christophe Levalois in Hungarian]

 

Hyperborea – A fény, észak és az eredet földje. [Extract from the Hyperborea, The Land of Light, North and the Origin.] Ford. Bódvai András. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 1999, 23–29. o.