Ananda Kentish Coomaraswamy művei magyar nyelven

[Works of Ananda Kentish Coomaraswamy in Hungarian]

 
 
 

A megjelenés időrendjében:
[In chronological order of publishing:]Hinduizmus és buddhizmus. [Hinduism and Buddhism.] Ford. Török Zoltán. Budapest, 1989, Európa /Mérleg/. Repr. Budapest, 1994, Európa /Mérleg/.


A halál értelme. [The Meaning of Death.] Ford. Péter László. Őshagyomány, 10. sz. (Budapest, 1993) 8–10. o.


Athéné és Héphaisztosz. [Athene and Hephaistos.] Ford. Péter László. Őshagyomány, 12. sz. (Budapest, 1993) 57–60. o.


Művészet és szellem. A. K. Coomaraswamy 70. születésnapján elmondott beszéde. [Art and Thought. Seventieth Birthday Address.] Ford. Gabulya Gábor. Őshagyomány, 13. sz. (Budapest, 1993) 73–74. o.


A Vedânta és a nyugati hagyomány. [The Vedanta and Western Tradition.] Ford. Péter László. Arkhé, 1. sz. (Budapest, 1994) 33–54. o. Második kiadás [Second publication]: (Budapest, 1996) 89–111. o.


Idő és örökkévalóság. [Extract from the Time and Eternity.] Ford. Bódvai András. Arkhé, 2. sz. (Budapest, 1994) 19–22. o.


A Kha, a tér és az indiai metafizikában előforduló egyéb „Zérót” jelölő kifejezések. [Kha and Other Words Denoting Zero.] Ford. Németh László Levente. Arkhé, 2. sz. (Budapest, 1994) 47–56. o.


A hajnal sötétebb oldala. 1. rész. [The Darker Side of Dawn. Extract.] Ford. Jászberényi József. Pendragon, 6–7. sz. (Debrecen, 1994), 50–58. o. [Folytatás nélkül]


Szükségünk van-e a műalkotások kiállítására? [Why exhibit Works of Art?] Ford. Kelemen Renée. Arkhé, 3. sz. (Budapest, 1995) 31–42. o.


A szemek találkozása. [The Meeting of the Eyes.] Ford. Kelemen Renée. Arkhé, 3. sz. (Budapest, 1995) 67–69. o.


A delphoi „E”. [The “E” at Delphoi.] Ford. Buji Ferenc. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 1999, 21–22. o.


Keresztény és keleti művészetfilozófia. [Christian and Oriental Philosophy of Art.] Ford. Kelemen Renée. Budapest, 2000, Arcticus /Libri Artis/.


Âkimcańńa: Önmegsemmisítés. [Akimcanna: Self-Naughting.] Ford. Buji Ferenc. Budapest, 2000, Camelot /Regulus Kollekció/.


Srí Ramakrisna és a vallási tolerancia. [Sri Ramakrsna and the Religious Tolerance.] Ford. Ferencz Ernő. Axis Polaris, 2. sz. (Budapest, 2001) 31–38. o.


Az, hogy „Szókratész öreg”, azt jelenti, hogy „Szókratész van”? [Does “Socrates is Old” imply that “Socrates Is”?] Ford. Késmárki Martina. Axis Polaris, 3. sz. (Budapest, 2002) 11–24. o.

Utak egyazon csúcsra. [Paths that lead to the same Summit.] Ford. Virág László. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2002, 17–28. o.


A lélek ablaka. [Windows of the Soul.] Ford. Ârya Mantra munkacsoport/Király Liliom. Ford. Axis Polaris, 4. sz. (Budapest, 2002) 15–21. o.


A szavak szimbolizmusa. [Symbolism of Words.] Ford. Gál Andrea Tünde. Axis Polaris, 4. sz. (Budapest, 2002) 28–34. o.


A tűz mértékei. [Measures of Fire.] Ford. Ecsedy Zsolt. Axis Polaris, 4. sz. (Budapest, 2002) 47–53. o.


Az indiai zene. [Indian Music.] Ford. Nagy Csaba. Axis Polaris, 4. sz. (Budapest, 2002) 57–64. o.


Idő és örökkévalóság. [Time and Eternity.] Ford. Medve István. Érpatak, 2004, Sophia Perennis Kiadó /Libri traditionis perennis/.


Keleti bölcsesség és nyugati tudás. [Oriental Wisdom and Occidental Knowledge.] Ford. Faragó Gábor. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2004, 9–15. o.


A vízözön a hindu hagyományban. [Deluge in Hindu Tradition.] Ford. Buji Ferenc. Axis Polaris, 6. sz. (Budapest, 2004) 33–41. o.


A „szellemi atyaság” és a bábkomplexus. [“Spiritual Paternity” and the Puppet Complex.] Ford. Faragó Gábor. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2005, 209–224. o.


A demokrácia, a szabadság és az egyenlőség réme. [The Bugbear of Democracy, Freedom and Equality.] Ford. Tóth András. Északi Korona, 15. sz. (Budapest, 2005) 24–36. o.


A műveltség réme. [The Bugbear of Literacy.] Ford. Tóth András. Északi Korona, 20. sz. (Budapest, 2006. március) 53–59. o.


Kicsoda a „Sátán” és hol a „pokol”? [Who Is “Satan” and Where Is “Hell”?] Ford. Umenhoffer István. Axis Polaris, 7. sz. (Budapest, 2006), 15–25. o.


Az íjászat szimbolikája. [The Symbolism of Archery.] Ford. Umenhoffer István. In Tanulmányok a tradicionális íjászatról. Debrecen, 2009, Kvintesszencia Kiadó, 7–33. o.


A tenger. [The Sea.] Ford. Kocsi Lajos. Ars Naturae, 1–2. sz. (Szeged, 2010) 110–117. o.


Mi a civilizáció? [What is Civilisation?] Ford. Umenhoffer István. Ars Naturae, 1–2. sz. (Szeged, 2010) 237–248. o.


Az indiai és tradicionális pszichológiáról, avagy inkább pneumatológiáról. [On the Indian and Traditional Psychology, or Rather Pneumatology.] Ford. Umenhoffer István. Ars Naturae, 3–4. sz. (Szeged, 2011) 316–364. o.