Max Ernst – The Whole City

Alekszandr Dugin művei magyar nyelven

[Works of Alexander Dughin in Hungarian]

 

A megjelenés időrendjében: 
[In chronological order of publishing:]
 
 
Az erotika idealizmusa. [The Idealism of the Erotic.] Ford. Király Liliom. Pannon Front, 10. sz. (Budapest, 1997) 4–5. o. 
 
A Világkormány ideológiája. [Ideology of the World’s Government.] Ford. Gazdag András. Pannon Front, 12. sz. (Budapest, 1997) 11–12. o.
 
Az Eurázsia-vita és a nacionalizmus apológiája. [Extract from The Conservative Revolution.] Ford. ? In Doktrínák és alternatívák (Az orosz külpolitikai gondolkozás: 1992–1998). Budapest, 1998, Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet, 98–108. o.
 
Erós lázadása. [The Revolt of Eros.] Ford. Ârya Mantra munkacsoport/Király Liliom. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 1999, 41–48. o. 
 
Egy Láthatatlan Birodalom csillaga. Jean Parvulescóról. [Star of an Invisible Empire. On Jean Parvulesco.] Ford. Kórleónisz Miklós. Pannon Front, 24. sz. (Budapest, 1999) 34–36. o. 
 
Ernesto Milá beszélgetése Alekszandr Duginnal. [Conversation with Ernesto Mila.] Ford. Bódvai András. Északi Korona, 1. sz. (Budapest, 2003) 41–45. o.
 
Gótok, hunok és a szvasztika. [Goths, Huns and the Swastika.] Ford. Taraszevics Zsuzsa. Északi Korona, 5. sz. (Budapest, 2003) 7–8. o.
 
A türkök ökumenéje és a sámánizmus. [Ecumene of Turks and Shamanism.] Ford. Taraszevics Zsuzsa. Északi Korona, 5. sz. (Budapest, 2003) 9–10. o.
 
Amerika, a „Zöld ország”. [The “Green Country”, America.] Ford. Taraszevics Zsuzsa. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2004, 221–228. o.
 
Az „orosz kozmizmus” ideológiai összeesküvése. [The Ideological Conspiracy of “Russian Cosmism”.] Ford. Galgóczy István. Északi Korona, 11. sz. (Budapest, 2004) 40-45. o.
 
A geopolitika alapjai. Oroszország geopolitikai jövője. Térségben gondolkodni. [Extracts from The Fundamentals of Geopolitics.] Ford. Bazsó Márton. In Oroszország és Európa. Geopolitikai szöveggyűjtemény. Budapest, 2004, Zrínyi, 333–376. o. És In Geopolitika és biztonság. Szerk. Gazdag Ferenc. Budapest, 2006, Zrínyi, 119– 163. o.
 
Az ellenbeavatás René Guénon munkássága szerint. [The Concept of Counter-Initiation According To René Guénon.] Ford. Taraszevics Zsuzsa. Északi Korona, 13. sz. (Budapest, 2005) 34-39. o.
 
Miguel Serrano nyugtalan világegyeteme [Miguel Serrano’s Restless Universe.] Ford. Koronczainé Nagy Ágnes. Északi Korona, 14. sz. (Budapest, 2005) 35-40. o.
 
Grasset d'Orcet, avagy „Kvart” kontra „Kvint” [Grasset d'Orcet, or “Quart” Contra “Quint”.] Ford. Koronczainé Nagy Ágnes. Északi Korona, 17. sz. (Budapest, 2005) 44-46. o.
 
Jean Parvulesco összeesküvés-elméleti kitérői [Jean Parvulesco's Conspirological Turnouts.] Ford. Koronczainé Nagy Ágnes. Északi Korona, 19. sz. (Budapest, 2006) 28-30. o.