Sejk Ahmed al-Alawí művei
magyar nyelven

[Works of Shaikh Ahmad al-Alawi
in Hungarian]

Díván – Nyolc költemény. [Diwan – Eight Poems.] Ford. Buji Ferenc. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2001, 189–204. o.